Γιατί το DigitOnTheCloud συμφέρει;

Η τεχνολογία ανάπτυξης του Digit On The Cloud επιτρέπει τη λειτουργία του ανεξαρτήτως πλατφόρμας και υπολογιστικών πόρων, σε φορητές συσκευές και σταθερούς υπολογιστές, ενώ η εκτέλεση των εργασιών γίνεται στα γραφεία της εταιρείας ή σε πιστοποιημένο περιβάλλον Hosting που διασφαλίζει απρόσκοπτη λειτουργία από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου για την επιχείρηση που λειτουργεί 24Χ7.

Μείωση κόστους λειτουργίας/συντήρησης έναντι ενός παραδοσιακού λογισμικού έως και 67.8%
Μείωση του χρόνου  αρχικής εγκατάστασης έως και 78.2%