Εξελισσόμαστε για να εξελίσσεστε μαζί μας.


Εξελίσσεστε και εξελισσόμαστε μαζί σας.

Το DigitOnTheCloud αποτελεί μια ολοκληρωμένη Εμπορική εφαρμογή για την επιχείρηση νέας γενιάς παρακολούθησης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων μια εταιρείας ή των αναγκών κάθε ελεύθερου επαγγελματία, τα αποθέματα τη λειτουργία και καθημερινότητα μιας σύγχρονης επιχείρησης στο κόσμο του διαδικτύου.
Η τεχνολογία ανάπτυξης του DigitOnTheCloud επιτρέπει τη λειτουργία του ανεξαρτήτως πλατφόρμας και υπολογιστικών πόρων, σε φορητές συσκευές και σταθερούς υπολογιστές, ενώ η εκτέλεση των εργασιών γίνεται στα γραφεία της εταιρείας ή σε πιστοποιημένο περιβάλλον Hosting που διασφαλίζει απρόσκοπτη λειτουργία από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου για την επιχείρηση που λειτουργεί 24Χ7.

 

Πληροφορική στη νέα εποχή

Το σύγχρονο περιβάλλον απαιτεί ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις επενδύσεις της επιχείρησης, το κόστος λειτουργίας, τις πάγιες δαπάνες, και τη σχέση με τους πελάτες της. Το DigitOnTheCloud αποτελεί συνέχεια των αναγκών της νέας εποχής οδηγώντας σε αναπροσαρμογή του τρόπου με τον οποίο βλέπουμε τις τελευταίες δύο δεκαετίες τη μηχανογράφηση κάθε επιχείρησης.
Εμπορική εφαρμογή για τη σύγχρονη επιχείρηση

Ανάπτυξη για την επόμενη μέρα

ΤΟ DigitOnTheCloud επιτρέπει σε μια μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση να λειτουργήσουν μηχανογραφικά αμέσως χωρίς περιττές και χρονοβόρες διαδικασίες, πρακτικά από οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο και από οποιοδήποτε μηχανολογικό εξοπλισμό του σήμερα και του αύριο βασιζόμενο στο πλέον αναγνωρισμένο πρωτόκολλο παρουσίασης περιεχομένου HTML5.
Εμπορική εφαρμογή για τη σύγχρονη επιχείρηση

Παρέχουμε καινοτόμες λύσεις

Η DigitOnTheCloud Ltd παρέχει λύσεις πληροφορικής νέας γενιάς σε σύγχρονες επιχειρήσεις, με τα πιο σύγχρονα εργαλεία τεχνολογιών. Η συνεχής προσπάθεια για εξέλιξη και η σημαντική ανάπτυξη της σε σύγχρονους τομείς της πληροφορικής, την ανέδειξαν σε μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας και όχι μόνο.
Διαθέτει μία ομάδα ανθρώπων με άριστες σπουδές και γνώσεις στην πληροφορική, με background στις σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης εφαρμογών και οργάνωσης των επιχειρήσεων στο αντικείμενο της ΙΤ, μετατρέποντας για τους πελάτες της , τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία σε επιχειρηματικά πλεονεκτήματα.

Σταθερό περιβάλλον ανάπτυξης

Η DigitOntheCloud Ltd δημιουργήθηκε, στελεχώθηκε και αναπτύσσεται από κορυφαίους ειδικούς στο χώρο της ανάπτυξης λογισμικού και της μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων. Απευθύνεται σε εταιρίες που απαιτούν λύσεις, πρόοδο και ιδέες από τα πληροφοριακά τους συστήματα καθώς και σε ιδιώτες που επιθυμούν να καταχωρούν και να παρακολουθιούν με αποτελεσματικότητα τις ανάγκες τους. Το αποτέλεσμα αυτό βασίζεται στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε, σύγχρονες, καιντόμες, δυναμικές και Open Source, στα πρότυπα ανάπτυξης που εξαντλούν τις εφαρμογές της επιστήμης της πληρφορικής χρησιμοποιώντας διεθνώς αποδεκτά πρότυπα Software Engineering στις μελέτες εργονομίας και στον ποιοτικό έλεγχο του προιόντος μας

Όραμα & Στρατηγική

Όραμά μας είναι η κάλυψη των αναγκών των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Στοχεύουμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες στη σύγχρονη εποχή που επιβάλλει συνεχή ένωση με νέες υπηρεσίες και δυναμική επέκταση σε νέες πλατφόρμες όπως SmartPhones, Tablets κτλ.

Στρατηγική για την επίτευξη του οράματος μας είναι η ανάπτυξη Web Services που χρησιμοποιούν State Of The Art τεχνολογίες, λογισμικού ανοιχτού κώδικα που μας επιτρέπει τη μείωση του κόστους ανάπτυξης και διάθεσης.